husmorstips logo

Städa smart utan dyra produkter

Blogg


RSS

Kontorsstädning Stockholm - fördelar med regelbunden städning

20 May 2024

Hur pass viktig är hygienen på ett kontor? Vi skulle säga att den spelar en avgörande roll för hur pass bra arbetsmiljö som de anställda kan vistas i. Tyvärr handlar kontorsstädning i Stockholm om en fråga som behandlas på ett styvmoderligt sätt av många företag. 

Vill man dra in på kostnader så är det enkelt att välja att dra in på kontorsstädning. Enligt oss tar man en risk i att det motsatta sker. Indragen kontorsstädning i Stockholm kan i slutändan bli en förlustaffär. 

Vilka fördelar finns då med regelbunden - och gärna utökad - kontorsstädning? Vi tittar närmare på några av dessa här nedan och som följer: 

  • Bättre trivsel. Vi trivs bättre i rena miljöer och där vi trivs - där presterar vi också bättre. Det handlar om en win-win för företaget. Genom att välja professionell och mer regelbunden kontorsstädning i Stockholm som väljer man en bättre prestation hos de anställda - och i slutändan syns detta i räkenskaperna. 
  • Färre sjukdagar. Har ni problem med många sjukdomar hos de anställda? Bakterier trivs i smutsiga miljöer och ett effektivt sätt att motverka spridning är att, helt enkelt, städa. Väljer ni rätt företag för er kontorsstädning i Stockholm så kan ni också få ett extra fokus på mer kritiska områden - toalett och kök - och genom detta minska era sjukdagar. Hur mycket kostar en sådan kontra kostnaden för bättre kontorsstädning? 
  • Bättre intryck. Hur pass mycket påverkar renligheten intrycket ni ger när kunder, affärspartners och investerare är på besök? Mer än vad man tror. Det spelar ingen roll vilka färger man har och hur pass moderna möbler som finns. Är det smutsigt så är det något som syns - på fel sätt. Risken är att detta rinner över på helhetsintrycket och att man genom detta går miste om affärsmöjligheter. 

Dessa tre punkter visar på vikten av regelbunden kontorsstädning. Vill ni spara pengar och dra in på kostnader så finns det andra brunnar att ösa ur. Städningen är lite för viktig för att dra in på.

Professionell kontorsstädning i Helsingborg - håll ditt kontor rent och fräscht

15 May 2023

Att ha ett rent kontor är viktigt för både anställda och besökare. Det skapar en trevlig arbetsmiljö och kan öka produktiviteten. Men vem ska göra allt städning? Professionell kontorsstädning i Helsingborg är ett av många företag som erbjuder sina tjänster för att underlätta din vardag.

Prisnivå och vad som ingår i en kontorsstädning

Priserna för kontorsstäd varierar beroende på storleken på kontoret och hur ofta du vill ha det städat. Vanligtvis ingår dammsugning, våttorkning av golven, rengöring av skrivbord och toaletter, tömning av sopkorgen och fyllning av förbrukningsmaterial. Men om du behöver extra städning, till exempel en storstädning, kan priset variera.

Specialister på att städa kontor

Att städa kontor är en specialitet bland städföretag. De har kunskap och erfarenhet av hur man städar effektivt och noggrant samtidigt som man tar hänsyn till känsliga ytor och material. När du anlitar professionell kontorsstädning i Helsingborg kan du lita på att ditt kontor blir städat enligt högsta standard.

Ett rent kontor förgyller vardagen

Att ha ett rent kontor kan öka produktiviteten och skapa en trevlig arbetsmiljö. Anställda trivs bättre och presterar bättre när de arbetar i en städat och fräsch plats. Besökare får också ett bättre intryck av företaget om de kommer till ett rent och välstädat kontor.

Slutsats

Att hålla sitt kontor rent och fräscht är viktigt för både anställda och besökare. Genom att anlita professionell kontorsstädning i Helsingborg kan du vara säker på att ditt kontor blir städat enligt högsta standard. Det skapar en trevlig arbetsmiljö och kan öka produktiviteten på arbetsplatsen. Så varför inte låta experterna ta hand om städningen och fokusera på det du är bäst på - att driva ditt företag.

Du kan påverka dina kostnader på egen hand

13 Jan 2023

Det som många husägare i Sverige gör fel då det kommer till sina omkostnader är att man räknar på sin hyra och sina räkningar och sammanställer en budget utifrån hur stora dessa är. Ett tänk som i grunden är bra; men som i många fall riskerar att stjälpa ekonomin. Det som man bör göra är att hela tiden avsätta pengar för de oförutsedda utgifterna som hela tiden kommer upp. En sak som alla husägare vet om – eller relativt snabbt blir varse – är att det hela tiden händer saker som i sin tur kostar pengar att reparera och korrigera.

Det som man kanske tar för givet om man hyr sin bostad är att det alltid finns någon som betalar och som fixar uppstådda problem direkt då dessa inträffar – som husägare har man hela ansvaret själv och det här är en sak som i många fall kan komma som en obehaglig överraskning rent ekonomiskt.

Ett hus och det som finns i detta har en begränsad livslängd och för att kunna spara pengar här så kan vi ge ett gemensamt tips som omfattar samtliga detaljer: förebygg!

Genom att förebygga så kommer man som husägare att spara pengar och slippa de där oförutsedda utgifterna som kostar mycket pengar. Det vi menar här är att man aktivt – som husägare – genomför kontroller av vissa områden i huset som kan komma att kosta mycket pengar och planerar då dessa ska repareras snarare än att man står där då något går sönder och akut tvingas betala – dyrt! – för reparationen.

Om man ska göra en liten checklista över vissa områden på ett hus som samtliga kostar mer pengar att reparera och som man således som husägare kan jobba lite hårdare med förebyggande kontroller och mindre korrigeringar för att spara pengar så kan en sådan se ut enligt följande. Vi säger för enkelhetens skull att det handlar om en vanlig villa i Stockholm och vad ägaren till denna ska tänka på för att kunna planera sin ekonomi på ett bättre sätt. Dessa områden tycker vi att denne villaägare i Stockholm ska fokusera på i sitt hus.

  • Grunden. Husets grund är det område som tar emot väldigt mycket stryk från naturen i form av regn och vatten från marken – något som ger fuktskador som då och då kräver att man dränerar. Hur ska man då hålla koll på detta och dränera innan fuktskadorna blivit allt för omfattande och dyra att korrigera? Jo, det som man ska göra här är att använda sig av sina sinnen och närmare bestämt två av dessa. Syn och lukt. Det vill säga; denne husägare ska årligen gå ner i sin källare och lukta om det det känns instängt, om det luktar mögel eller om någon annan obekant doft finns. Vidare så ska han hålla utkik efter fläckar på väggar och golv samt om det börjat lossna färg från dessa. Samtliga är tecken på att en dränering är i nära antågande.
  • Stammarna. Att duscha, spola vatten i kranarna och använda sin toalett sliter samtliga på husets rör- och ledningar. Dessa måste således med jämna mellanrum ses över och göras rena. Detta kan komma i form av ett kostsamt stambyte eller genom att man som husägare istället genomför en stamspolning. En årlig stamspoling till detta hus i Stockholm kan komma att spara mycket pengar och gör att kemikalier inte sliter och fräter på rören på samma sätt, något som gör ett stambyte mindre behövligt. En stamspolning är ett av de bästa exemplen på hur man förebygger; kontakta ett företag – en vvs-tekniker – direkt och detta oavsett om du bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det som gör att en stamspolning bör genomföras mer frekvent i dagsläget än vad som förr var legio är det faktum att vi numera använder fler kemikalier i produkter – schampo, tvål, rengöringsmedel - som fastnar, ger stopp och fräter på ledningarna.
  • Taket. Detsamma gäller här som för husets grund. Ett naturligt angrepp i form av regn, snö, vind och sol gör att taket med jämna mellanrum måste ses över. Det är alltid billigare att man korrigerar små fel än att tvingas byta taket helt och här kan således en kontakt med en takläggare vara på sin plats. Att exempelvis under våren – efter den påfrestande vintern – göra en ordentlig besiktning och genomgång tillsammans med en takläggare kan spara väldigt mycket pengar. Ibland så måste man dock byta ut taket – genom att haft kontroller löpande under några år så kan man dock planera detta bättre och avsätta den summa som detta byte kommer att kräva. Som sagt; att förebygga kan alltid spara pengar och ge en husägare den stabilitet som man behöver för att ekonomiskt få det att gå ihop.

Det här var tre stycken typiska exempel på hur man arbetar förebyggande och lägger sig ett steg före som husägare. Ska vi trycka på något av dessa tre så är det stamspolning. Generellt sätt så tänker man sällan på hur statusen ser ut invärtes i ett hus; lossnar det färg och brädor så är dessa lätta att upptäcka och korrigera. Rören ser man inte på samma sätt och därför måste man ta hjälp av en vvs-tekniker för att upptäcka eventuella problem innan de blir för stora och därmed för kostsamma. En regelbunden stamspoling snarare än ett omfattande stambyte kan vara det absolut bästa för en husägare – oavsett om huset i fråga ligger i Stockholm, Gävle eller i Piteå.

Läs mer om stamspolning här: stamspolningstockholm.se

Gör relining på rörens insida

28 Nov 2022

Gamla och slitna avloppsrör kan få en rejäl renovering när du anlitar en firma för relining i Göteborg. En speciell plastbeläggning invändigt gör underverk.

Det är dyrt och jobbigt att göra stambyte i en stor fastighet. När du tar dit en certifierad rörinspektör får du klara besked på hur rören ser ut invändigt, för det går att filma inuti dem. Bilderna får du upp på en dator. Är det normalt slitage och inget rör är trasigt, kan man göra en relining.

En speciell plastfilm sprutas då in i röret och ger en ny beläggning på insidan av rörväggarna. Proceduren utförs av experter på relining i Göteborg och ökar rörens livslängd med tio till femton år. Det ger dig som fastighetsägare respit, så att du i lugn och ro kan bedöma när och om ett stambyte ska göras senare.

Relining ger en fräsch yta

Relining är ett billigare alternativ till ett stambyte, för du behöver inte göra några ingrepp i huset. Kanske har du tänkt att sälja huset lite senare och låter nästa ägare göra stambytet. Kanske behöver du bara lite respit så att du hinner samla ihop pengar för en större renovering längre fram.

Oavsett dina planer med huset, är det viktigt att se över avloppsrören med jämna mellanrum. Det görs av certifierade inspektörer, och du får dokument på vad som kommer fram. Eftersom det går att filma invändigt, kan du tryggt lita på att informationen är riktig och att du inte riskerar läckage och fuktskador i huset.

Högtrycksspolning i Stockholm håller rören i bra skick

19 Nov 2022

Anlita en professionell firma för att utföra högtrycksspolning i Stockholm, som ett alternativ till propplösning. Ett bra sätt att ta bort stopp i avlopp.

I många år innebar propplösare bara att du hällde ner diverse starka medel i avloppet och hoppades på det bästa. Det är inte bara ineffektivt och dyrt, utan kan även vara miljöfarligt. Idag finns nya tekniker, som gör att du får mer kunskap om ditt stopp i avloppet och erbjuder en mer miljövänlig lösning.

Om du har stopp i avloppet kan du kontakta en firma som kan utföra högtrycksspolning i Stockholm. Högtrycksspolning innebär att man rensar rör och avlopp med hjälp av vatten som spolas ner med mycket högt tryck. Det kan lösa många olika sorters stopp och proppar, på ett miljövänligare sätt än kemikalier.

Högtrycksspolning är effektivt

Innan det är dags att utföra högtrycksspolning i Stockholm skickas en kamera ner i rören, för att se var stoppet sitter, vilken sorts stopp det är, samt om rören är i tillräckligt bra skick för att klara av en högtrycksspolning. Det gör att spolningen anpassas efter behov och att resultatet blir effektivt.

Om dina rör är i dåligt skick, eller läcker, är en spolning inte lämplig. Genom kameran ser man detta på förhand och slipper otrevliga överraskningar. Då kan du behöva byta ut dina rör eller göra en så kallad relining.

Genom att regelbundet spola rören håller du dem i bra skick samt förhindrar att stopp och orenheter byggs upp och bildas.

Fönsterputs i Malmö ger rena fönster

7 Nov 2022

Det är svårt att putsa fönster utan att det blir ränder. För ett perfekt resultat kan du låta erfarna fönsterputsare ta hand om din fönsterputs i Malmö.

Fönster är både vackra och användbara när de är rena och fina. Om dina fönster är smutsiga får du sämre sikt ut samtidigt som trivselkänslan minskar. Det är svårt att tvätta fönster så de blir skinande rena utan störande ränder. Putsningen kräver även en hel del tid som du kanske istället vill lägga på andra saker.

Det finns företag som hjälper både privatpersoner och företag med att putsa fönster. De erbjuder effektiv fönsterputsning året runt med undantag då det regnar eller blåser för mycket. Om du bokar fönsterputsning kan du känna dig trygg med att resultatet blir perfekt.

Ordet fönsterputs kan ge en olustkänsla

Det är långt ifrån alla som känner glädje av att tvätta fönster. Det är inte heller alla som klarar av att utföra detta jobb även om de skulle vilja. Ibland kan det krävas att du står på en pall eller stege för att komma åt ett fönster. Men du behöver inte ligga sömnlös på nätterna och oroa dig för dina smutsiga fönster.

Med ett abonnemang på fönsterputs i Malmö kan du få rena och snygga fönster hela året. Professionella fönsterputsare kommer hem till dig så ofta du önskar. Du kan koppla av med vetskapen om att dina fönster alltid hålls rena. Du kan förbereda för fönsterputsaren genom att ta ner gardiner och plocka undan i fönsterbänken.

Firma hjälper med flytt på Lidingö

11 Oct 2022

Vem man än är och varför man än flyttar så är det klokt att anlita en flyttfirma på Lidingö för flytten. Man kommer spara tid och sin rygg på det beslutet.

Om man någon gång har flyttat, utan att anlita en flyttfirma, så finns det troligen en del negativa minnen av själva flytten. Stressen av att hinna ut innan den nya boende ska in. Dagar, eller veckor, när man i förväg packat och fixat inför flytten. För att inte tala om hur tung själva flytten var och vilken ryggvärk som därefter satt kvar i dagar efteråt.

Har man istället valt att anlita en flyttfirma för flytten på Lidingö, så ser minnena väldigt annorlunda ut. Då tänker man troligen mer på hur härligt det var att bara hoppa in i bilen och lämna alla kartonger och möbler åt flyttfirman. Allt medan man själv åkte till den nya adressen för att i lugn och ro börja bo in sig.

Flyttfirma som löser allt

När man ska flytta, och tar kontakt med en flyttfirma på Lidingö, så är det en hel del fakta som man ska dela med sig av. Som varifrån man ska flytta, vart man ska flytta och när. Även sådant som ifall det finns hiss och parkeringsförutsättningar, är viktig information för flyttfirman.

Men det är också viktigt att man själv vet vad man vill ha hjälp med. För många flyttfirmor kan hjälpa till med mer än enbart flytten. Som packning, flyttstädning, flytt av tunga möbler och en tillfällig lagring.

Garagestädning i Göteborg utan att repa bilar

15 Sep 2022

Garagestädning för BRF i Göteborg är inte så lätt. Tur att det går att lämna över ansvaret till professionella städfirmor som vet hur man städar bland bilar.

Självklart ska er bostadsrättsförening satsa på att ha ett lika välstädat garage som lägenheterna ni bor i. Men vem ska städa? En städfirma med koll på garage, så klart. Det är nämligen inte helt enkelt att städa just garage. Ofta står det bilar i vägen.

Och de bilarna vill ni inte ska bli repiga. Det är ju era bilar! Tänk dig bara hur nästa föreningsmöte skulle se ut, om det kommit fram att Persson i port 20B repat Larssons Porsche när han var ansvarig för veckostädningen av garaget. Det blir inte bra. Bättre att lägga ansvaret på en extern part.

Garagestädning av en stadig städare i Göteborg

För er som letar efter en städfirma för garagestädning i Göteborg finns flera alternativ. Många firmor har många års erfarenhet av att städa garage, och det kan behövas. Det är som sagt inte det lättaste att manövrera städmaskiner bland parkerade lyxbilar. Men en proffsig städare från Göteborg darrar inte på manschetten!

Om ni inte redan har fått tag på en bra firma som städar ert garage, kan ni höra er för i kvarteret hur de andra föreningarna sköter sin garagestädning. Säkert finns det bra info att hämta kring vilken firma som verkligen är den bästa. Glöm bara inte att kolla om deras garage verkligen blivit bra städat. Det är inte säkert att de är lika nogräknade som du.

Garagestädning för er bostadsrättsförening i Stockholm

25 Jul 2022

Garaget i en bostadsrättsförening i Stockholm blir snabbt smutsigt då bilarna drar in smuts och grus. Hyr in garagestädning för bättre trivsel för de boende.

Det är inte bara trapphus, källarförråd och gårdar i en bostadsrättsförening som behöver hålla en bra standard vad gäller städningen. Ett område som tenderar att förbises är garaget. Ett ofta mörkt och kalt utrymme som enbart används som förvaring för de boendes bilar kan hamna långt ner på prioriteringslistan när det ska satsas på städningen i föreningen.

Vad man inte tänker på är dock att även garaget ingår i en helhet, och att en snygg och fräsch miljö där kan göra mycket för trivseln för de som använder sig av det. En undermålig städning i garaget kan dessutom leda till problem så som stopp i avlopp och golvbrunnar.

Kvalitativ garagestädning i Stockholm

Känner ni i er bostadsrättsförening att det är dags att prioritera ert garage kan ni antingen anordna en städdag för ändamålet, eller anlita någon att göra städningen åt er. Fördelarna med att anlita professionella städare är att ni inte behöver lägga tid och energi på att få med alla på städdagen. Ni undviker också eventuella konflikter i föreningen som ett sådant initiativ kan innebära. I stället kan ni lugnt överlåta arbetet till någon annan.

När garagestädning ska utföras är det också bra att anlita ett professionellt företag eftersom de vet vad som behöver göras och har kvalitativa maskiner till sin hjälp. De kan också anlitas för regelbunden garagestädning så att ni i föreningen inte längre behöver tänka på den.

Mer hälsosam vikt hos hunden med rätt hundfoder

23 Jul 2022

Har du varit hos veterinären och fått bannor för att hunden har gått upp i vikt? Det kan vara så att det hundfoder du ger inte är anpassat till din hund.

Att en hund håller en hälsosam vikt är viktigt för lång livslängd och för att hålla sjukdomar borta. Problem med övervikt är vanligt hos många hundar. Som ägare kan det vara svårt att avgöra om en hund är överviktig eller inte. De extra kilona kan också komma smygande så att man inte märker det.

Oftast är det vid ett veterinärbesök som man som ägare görs uppmärksam på att hunden blivit lite väl rund. En veterinär kan lätt känna igen en överviktig hund. Ett tecken man kan gå efter är huruvida man kan känna revbenen. Måste man trycka med handen för att känna dem är det en signal om att hunden behöver gå ner i vikt.

Hundfoder anpassat efter hunden

Olika hundar har olika behov vad gäller hundfoder. Att välja rätt foder är inte alltid lätt då det finns så mycket att välja mellan. När man väljer bland exempelvis Rustas hundfoder är det en rad saker man kan tänka på och ta hänsyn till. Dessa är bland annat ras, ålder och aktivitetsnivå.

Om din veterinär har uppmärksammat dig på att din hund har börjat nå en ohälsosam vikt kan det vara så att du antingen ger för mycket mat, eller att fodret är av fel sort. Ett högkvalitativt hundfoder som är anpassat efter just din hund kan råda bukt på problemet.

Kontorsstäd städar upp på kontoret i Stockholm

29 May 2022

Anlita en bra städfirma för kontorsstäd i Stockholm. Kontoret blir blänkande rent och helt representativt när ni ska bjuda in viktiga kunder på viktiga möten.

Ni har med stor sannolikhet bättre saker för er på kontoret än att städa. Ändå behöver ni ha ett kontor i toppskick för att ge ett bra intryck till kunder på besök. Självklart ska ni anlita en städfirma i Stockholm. Ni väljer själva om ni vill att kontorsstädningen ska göras på dagtid eller efter kontorstid.

Det kan finnas fördelar med båda alternativen. Att få jobbet gjort under kontorstid innebär ofta en lägre taxa. Samtidigt kan det upplevas störande för er verksamhet. En städning på kvällar och helger kostar lite mer, men då kan ni njuta av resultatet utan att märka av att jobbet görs. Kanske är det alternativet att föredra om ni ofta bjuder in viktiga personer till viktiga möten.

Anlita firma specialiserad på kontorsstäd

Hur ni än väljer att lägga upp ert kontorsstäd så ska ni se till att anlita en städfirma som har vanan inne vad gäller att städa just kontor. Städfirmor kan vara specialiserade på olika sätt. Vissa utför mest flyttstädningar och veckostädningar i privathem. Andra jobbar mest mot företag.

Kontorsstädning är egentligen inte så komplicerat. Ofta är kontor i dag en enda stor öppen yta med skrivbord och loungeområden. Det är bra när det ska till att städas. För det går nämligen mycket snabbare att städa ett enda stort rum, än många små kontor. Bra för dig som kund. Mindre tidsåtgång, mindre kostnad.

Byggstädning Stockholm - ta hjälp av proffs

4 Apr 2022

Ingen gång tidigare i historien har svensken lagt så mycket pengar på den egna bostaden som idag. Detta gäller både för priset man betalar i köpeskilling och för de investeringar man gör för att skapa det hem man drömt om. Det senare innebär renoveringar och ombyggnader och istället för resor, nöjen och exempelvis bilar så väljer vi att sätta bostaden överst på prioriteringslistan. Oavsett vilken typ av renovering det handlar om så finns en gemensam nämnare som alltid glöms bort: hur ska en byggstädning se ut och vad ska man egentligen tänka på?

En byggstädning i Stockholm skiljer sig från en vanlig städning sett till att det handlar om en kombination av bråte, tungt material och en massa finkornigt damm som ska städas. Väljer man att anlita en vanlig städfirma för en byggstädning i Stockholm så innebär detta ofta att städningen blir av sämre kvalitet än vad man kan förvänta sig. En byggstädning är inte en städning i ordets rätta bemärkelse: det handlar dels om att städa bort bråte, källsortera och att ta hand om exempelvis farligt avfall.

Dels så handlar det om att en byggstädning i Stockholm också sker med ett tydligt syfte. Genom en professionell sådan så möjliggörs jobbet som ska utföras av en besiktningsman. Vilket är bra sett till att det ger dig som beställare en möjlighet att få det utförda jobbet grundligt inspekterat och där eventuella brister kan upptäckas i god det. Detta minskar i sin tur risken för framtida konflikter och tvister mot de hantverkare du anlitar. En professionell byggstädning skapar, helt enkelt, trygghet genom att besiktningen kan ske det sätt som krävs.

Kombinera byggstädning i Stockholm med finstädning

Den person som förväxlar en byggstädning med en vanlig städning kommer att bli besviken. I det normala spannet för hur tjänsten utformas så handlar det mer om att röja än att finlira. Har du exempelvis renoverat badrummet i Stockholm så handlar en byggstädning om att plocka bort gammalt kakel, allt bråte, exempelvis vitvaror och andra saker som blir frukten av ett byggjobb. Man röjer upp en arbetsplats för att kunna få en bild av både funktion och estetik i det badrum som byggts.

Men, det går även utmärkt att förlänga tjänsten och utöka denna till att även inkludera finare städning där exempelvis dammsugning, torkning av golv och allt annat sker. De flesta företag som erbjuder en byggstädning är flexibla och kan utöka sina tjänster utifrån kundens behov, krav och önskemål. Fördelen med att göra detta är att du direkt efter besiktningen kan börja använda badrummet och att du slipper börja med att städa rent allt som finns därinne. En byggstädning i kombination med en finare städning i samband med en renovering är verkligen att rekommendera!

Flyttstädning Gävle - överväg professionell hjälp

10 Jan 2022

Dags att flytta i Gävle? En flytt är alltid spännande och det handlar om ganska stora känslor. Mestadels positiva sådana: man ska kanske flytta ihop med den man älskar, man kanske ska flytta till en större bostad, man kanske ska byta från lägenhet till villa - en flytt är alltid en nystart och där ett nytt kapitel i livet påbörjas.

Men, en flytt innehåller även andra känslor. Något som brukar märkas allt eftersom arbetet påbörjas. Det är jobbigt att flytta. Dels så handlar det om administrativa ansträngningar - säga upp abonnemang, försäkringar, adressändra och exempelvis hyra flyttbil samt få ihop vänner som kan hjälpa en att bära. Dels så handlar det om en fysisk ansträngning. Det är påfrestande att packa och att bära och i kombination med en tidspress så blir det lätt irriterat och frustrerat. Du vill flytta till din nya bostad i Gävle - men det tar liksom aldrig slut!

Dessutom så återstår också det absolut jobbigaste i samband med en flytt: du måste genomföra en flyttstädning i Gävle. Din gamla bostad ska inte bara vara fri från möbler, den ska även vara skinande ren och detta gäller allt från ytskikt, vidare till skåp och garderober, till avlopp, fönster och hela vägen till vitvaror, spis och ugn. Kort sagt. Flytten är jobbig, men en flyttstädning är bra mycket värre. Att man dessutom är fysiskt trött och har dina tankar på annat håll; du vill komma på plats i den nya bostaden och börja boa in dig.

En flyttstädning i Gävle är obligatorisk

En flyttstädning är emellertid inget val att göra - det är en obligatorisk handling som sker av ett uppenbart skäl. På samma sätt som du förväntar dig att kunna komma på plats i den bostad du köpt så gör även den som köpt din gamla bostad detsamma. Missar du att genomföra en flyttstädning i Gävle - eller fuskar med den - så har den nya ägaren rätt att ställa ekonomiska krav på dig.

Ett bra sätt att undvika allt detta är att ta professionell hjälp. Idag finns det städföretag som erbjuder flyttstädning som en specifik tjänst där man alltså specialiserat sig just på denna typ av städning. Vilket innebär att man tagit fram en lathund som garanterar ett godkännande och att man ser till att - baserat på bostadens utseende, storlek och på hur hårt smutsad den är - avsätta tillräckligt med personal för att klara uppgiften inom den tid man kommit överens om.

Att man idag dessutom kan använda Rut-avdraget för en flyttstädning gör valet än mer enkelt. Du kan genom detta dra av halva kostnaden för arbetet och du behöver heller inte göra mer än att säga till om detta innan: städföretaget i Gävle sköter all administration med Skatteverket och drar beloppet motsvarande Rut redan på din faktura. Vill du få en smidig flytt så är professionell flyttstädning definitivt något att överväga.

Tillräckligt rent med kontorsstädning i Jönköping

29 Jul 2021

Kaos när man öppnar dörren till kontoret i Jönköping. Hur kunde man lämna det så här stökigt? Smuts och stök i varenda vrå, det finns inte en tom yta på bordet. Här behövs kontorsstädning.

Allt som råder i huvudet just nu är kaos, överallt är det kaos. Bänkarna är fulla av saker som egentligen har sin egen plats. Golvet ska man inte snacka om, hur kan man lyckas stöka ned så mycket på ett kontor. Där kan man inte ens skylla på småbarnen. Som tur är har man hjälp av kontorsstädning i Jönköping en gång i veckan. Utan dem hade det aldrig funkat. De kommer, gör sin magi, det vill säga städar, och lämnar sen ett rent och fint kontor. För tillfället. Nästa vecka när de kommer är det lika stökigt igen.

Underlättar väldigt mycket med kontorsstädning

Ni kan bara tänka er hur mycket det underlättar att ha städhjälp. De som har testat på, de är helt fast. Ni som aldrig har gjort det – ni har ingen aning om vad ni missar. Givetvis är det något ni ska testa på så snart som möjligt. Städfirman kommer att underlätta era dagar rejält mycket. När ni testat det en gång kommer ni snabbt att inse hur mycket mer ni kommer att vilja ha dem. Medan du är ute på lunch låter du en städfirma ta hand om ditt kontor. Mycket bättre än så kan det inte bli. Rent kontor är en vinst i sig, kontakta en städfirma idag som hjälper dig.

Riktigt rent och fint

17 May 2021

Hur ser det ut hemma hos dig? Är du intresserad av att slippa städa? Har du en tung arbetsbörda under veckorna och vill ha det lugnt och skönt när du kommer hem? Vill du kunna göra avdrag?

Det finns alltid olika sidor att se på en sak. Hör du till dem som jobbar och sliter på sitt arbete och har mer än 40 timmar i arbetstid kanske du skulle vilja ha hjälp med ett och annat på hemmaplan. Det finns en del firmor som erbjuder hemstädning i Täby, så passa på om du har ditt boende i de krokarna. På andra ställen i Sverige erbjuds såklart liknande tjänster. Det är bara att hålla ögonen öppna, prata med grannen eller familj och bekanta. Alltid är det någon som känner till en bra städfirma som gör jobbet medan du är på ditt arbete.

Rut och Rot

Rut är en förkortning för rengöring, underhåll och tvätt. Det innebär att du som anlitar dessa tjänster i hemmet för göra avdrag på deklarationen med upp till 50 procent av kostnaderna. Så i själv verket betalar du inte mer än hälften av kostnaderna du lägger ut under året. Samtidigt bidrar du till att många människor får arbete. Vinsten för dig blir ju dubbel då du samtidigt får ett snyggt och rent hem. Rot är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Du kan tänka dig vad lyxigt det känns att kunna göra avdrag för dessa tjänster den dagen du behöver anlita hjälp för en ombyggnad av något slag.

← Äldre inlägg