husmorstips logo

Städa smart utan dyra produkter

Du kan påverka dina kostnader på egen hand


Det som många husägare i Sverige gör fel då det kommer till sina omkostnader är att man räknar på sin hyra och sina räkningar och sammanställer en budget utifrån hur stora dessa är. Ett tänk som i grunden är bra; men som i många fall riskerar att stjälpa ekonomin. Det som man bör göra är att hela tiden avsätta pengar för de oförutsedda utgifterna som hela tiden kommer upp. En sak som alla husägare vet om – eller relativt snabbt blir varse – är att det hela tiden händer saker som i sin tur kostar pengar att reparera och korrigera.

Det som man kanske tar för givet om man hyr sin bostad är att det alltid finns någon som betalar och som fixar uppstådda problem direkt då dessa inträffar – som husägare har man hela ansvaret själv och det här är en sak som i många fall kan komma som en obehaglig överraskning rent ekonomiskt.

Ett hus och det som finns i detta har en begränsad livslängd och för att kunna spara pengar här så kan vi ge ett gemensamt tips som omfattar samtliga detaljer: förebygg!

Genom att förebygga så kommer man som husägare att spara pengar och slippa de där oförutsedda utgifterna som kostar mycket pengar. Det vi menar här är att man aktivt – som husägare – genomför kontroller av vissa områden i huset som kan komma att kosta mycket pengar och planerar då dessa ska repareras snarare än att man står där då något går sönder och akut tvingas betala – dyrt! – för reparationen.

Om man ska göra en liten checklista över vissa områden på ett hus som samtliga kostar mer pengar att reparera och som man således som husägare kan jobba lite hårdare med förebyggande kontroller och mindre korrigeringar för att spara pengar så kan en sådan se ut enligt följande. Vi säger för enkelhetens skull att det handlar om en vanlig villa i Stockholm och vad ägaren till denna ska tänka på för att kunna planera sin ekonomi på ett bättre sätt. Dessa områden tycker vi att denne villaägare i Stockholm ska fokusera på i sitt hus.

  • Grunden. Husets grund är det område som tar emot väldigt mycket stryk från naturen i form av regn och vatten från marken – något som ger fuktskador som då och då kräver att man dränerar. Hur ska man då hålla koll på detta och dränera innan fuktskadorna blivit allt för omfattande och dyra att korrigera? Jo, det som man ska göra här är att använda sig av sina sinnen och närmare bestämt två av dessa. Syn och lukt. Det vill säga; denne husägare ska årligen gå ner i sin källare och lukta om det det känns instängt, om det luktar mögel eller om någon annan obekant doft finns. Vidare så ska han hålla utkik efter fläckar på väggar och golv samt om det börjat lossna färg från dessa. Samtliga är tecken på att en dränering är i nära antågande.
  • Stammarna. Att duscha, spola vatten i kranarna och använda sin toalett sliter samtliga på husets rör- och ledningar. Dessa måste således med jämna mellanrum ses över och göras rena. Detta kan komma i form av ett kostsamt stambyte eller genom att man som husägare istället genomför en stamspolning. En årlig stamspoling till detta hus i Stockholm kan komma att spara mycket pengar och gör att kemikalier inte sliter och fräter på rören på samma sätt, något som gör ett stambyte mindre behövligt. En stamspolning är ett av de bästa exemplen på hur man förebygger; kontakta ett företag – en vvs-tekniker – direkt och detta oavsett om du bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Det som gör att en stamspolning bör genomföras mer frekvent i dagsläget än vad som förr var legio är det faktum att vi numera använder fler kemikalier i produkter – schampo, tvål, rengöringsmedel - som fastnar, ger stopp och fräter på ledningarna.
  • Taket. Detsamma gäller här som för husets grund. Ett naturligt angrepp i form av regn, snö, vind och sol gör att taket med jämna mellanrum måste ses över. Det är alltid billigare att man korrigerar små fel än att tvingas byta taket helt och här kan således en kontakt med en takläggare vara på sin plats. Att exempelvis under våren – efter den påfrestande vintern – göra en ordentlig besiktning och genomgång tillsammans med en takläggare kan spara väldigt mycket pengar. Ibland så måste man dock byta ut taket – genom att haft kontroller löpande under några år så kan man dock planera detta bättre och avsätta den summa som detta byte kommer att kräva. Som sagt; att förebygga kan alltid spara pengar och ge en husägare den stabilitet som man behöver för att ekonomiskt få det att gå ihop.

Det här var tre stycken typiska exempel på hur man arbetar förebyggande och lägger sig ett steg före som husägare. Ska vi trycka på något av dessa tre så är det stamspolning. Generellt sätt så tänker man sällan på hur statusen ser ut invärtes i ett hus; lossnar det färg och brädor så är dessa lätta att upptäcka och korrigera. Rören ser man inte på samma sätt och därför måste man ta hjälp av en vvs-tekniker för att upptäcka eventuella problem innan de blir för stora och därmed för kostsamma. En regelbunden stamspoling snarare än ett omfattande stambyte kan vara det absolut bästa för en husägare – oavsett om huset i fråga ligger i Stockholm, Gävle eller i Piteå.

Läs mer om stamspolning här: stamspolningstockholm.se

13 Jan 2023