husmorstips logo

Städa smart utan dyra produkter

Vikten av en ren skola


Det har klagats en hel del på att städningen i våra skolmiljöer är under all kritik, och den som någon gång har vistats i skolan bland alla barnen, kanske har sett sådana skolor. Det är inte helt ovanligt heller, att flera skolbarn inte går på toaletterna på skolan. Många fall handlar det om att toaletterna på skolan inte är särskilt rena och att man inte vill, eller vågar besöka den, mer än för att tvätta händerna. Och för de barn som inte vågar eller vill gå på toaletten är det inte bra för kroppen att inte kunna uträtta sina behov.

Det behöver städas på skolorna

Istället för att bara acceptera att det är på detta sätt, borde man i stället städa och rengöra ordentligt i skolorna. Det blir en ohygienisk plats om man inte städar ordentligt på en skola. Det är ju många människor som ska samsas på en och samma plats. Har man då en ohygienisk miljö, sprids bakterier och virus mycket lättare, och alla blir sjuka. Om man i stället anlitar en duktig städfirma som kommer och rengör alla ytor, får man städade och rena skolsalar, lärarrum, toaletter, personalrum och korridorer. Det är ju viktigt att få till om man vill få barn och lärare att trivas i skolan. Att barn och lärare trivs i en skola, handlar ju inte bara om den mentala miljön, även om den är mycket viktig. Det handlar ju även om att de ska trivas i den fysiska mijön och känna respekt för själva lokalen, möblerna och utrustningen. Får alla skolbarn det, så kan de även värdesätta de olika sakerna som tillsammans bildar och utgör en skola.

Anlita städfirma med miljötänk

Det är viktigt att när vi väljer leverantör eller företag eller tjänst, så bör man välja en städfirma som är miljömedveten och som enbart använder rengöringsmedel som är miljövänliga. Det som är miljövänligt är även bra för alla allergiska barn. Det är det som är så bra med att välja det som är miljövänligt. Det viktigaste när man väljer en städfirma är att de är noggranna. Är det inte det blir aldrig städningen särskilt bra. En städare som slarvar är ingen duktig städare och då kan man lika bra låta bli att städa. Därför är det viktigaste att man får pålitliga och noggranna städare när man väljer städfirma. Och ska man veta på förhand om någon är bra städfirma, bör man alltid fråga om referenser och följa upp dem. Först efter det vet man på ett ungefär vilken städfirma som man ska anlita. Läs mer här om en städfirma som erbjuder skolstädning i Stockholm: https://www.skolstädningstockholm.se.

5 Jun 2019