husmorstips logo

Städa smart utan dyra produkter

Lätt att bli vilseledd av städpriserna


 Det kunderna främst tittar på, när de ska boka företag för hemstädning, är priset. Det är en marknad där priset är en tydlig konkurrensfaktor vilket även företagen vet om. Många väljer därför att lyfta fram sitt pris stort och tydligt på hemsidan för att därigenom övertyga kunden att just detta företag ska väljas. Men priset kan vara väldigt missvisande.

Flera av de större städföretagen i Helsingborg visar exempelvis mycket tydligt vad det kostar att få hemmet städat, per timme. Som kund kan det därmed vara lockande att välja hemstädning för 150kr per timme istället för 175kr. Men det är inte säkert att det blir billigare. För allt beror på tidsåtgången. Det som ett företag förlorar i lägre pris kan de eventuellt ta igen på längre städtid.

Av de två ovan nämnda företagen är det alltså nästan omöjligt att avgöra vilken som är billigast i längden. Jämförs flera av Helsingborgs städföretag visar det sig däremot att vissa lättare går att jämföra än andra. En del har nämligen en kalkylator på sin hemsida där man kan ange hur stor bostaden är. Därefter visas ett pris vilket då är beräknat på förväntat antal timmar hemstädning.

Som kund handlar det därmed inte bara om att titta på timpriset utan även hur städföretaget avgör hur mycket tid som behöver läggas på städobjektet.

Även andra kostnader

Det är inte bara timpriset som delvis kan vara vilseledande utan även om det uppkommer ytterligare kostnader eller inte. Många har nämligen en utkörningsavgift. En del har det för alla städjobb medan andra enbart har det för kunder som inte bor i centrala Helsingborg. Sen kan det även uppkomma administrationsavgift, aviavgift och i vissa fall en löpande månadsavgift.

Med andra ord kan en hemstädning för 150kr/timmen bli betydligt dyrare än en hemstädning för 180kr/timmen. Detta beroende på längre städtid och övriga uppgifter.

Offert – enda sättet att jämföra

Som visat finns faktorer som skapar det slutgiltiga priset vilket gör det svårt för konsumenterna att jämföra priserna direkt från olika städföretag. Den enda vägen är därför att begära offerter från de företag som erbjuder hemstädning i Helsingborg. I detta fall ska det tydligt framgå vad det kostar, vad som ingår och vad man förväntar sig av kunden gällande eventuellt förarbete. Genom att ta in offerter från flera företag blir det både tydligare och lättare att pressa priset.

(Exempel har tagits från städföretag i Helsingborg som erbjuder hemstädning som sin primära städtjänst. Företagsnamn har utelämnats och sifforna ska därmed enbart ses som exempel)

27 Dec 2017