husmorstips logo

Städa smart utan dyra produkter

Garagestädning för er bostadsrättsförening i Stockholm


Garaget i en bostadsrättsförening i Stockholm blir snabbt smutsigt då bilarna drar in smuts och grus. Hyr in garagestädning för bättre trivsel för de boende.

Det är inte bara trapphus, källarförråd och gårdar i en bostadsrättsförening som behöver hålla en bra standard vad gäller städningen. Ett område som tenderar att förbises är garaget. Ett ofta mörkt och kalt utrymme som enbart används som förvaring för de boendes bilar kan hamna långt ner på prioriteringslistan när det ska satsas på städningen i föreningen.

Vad man inte tänker på är dock att även garaget ingår i en helhet, och att en snygg och fräsch miljö där kan göra mycket för trivseln för de som använder sig av det. En undermålig städning i garaget kan dessutom leda till problem så som stopp i avlopp och golvbrunnar.

Kvalitativ garagestädning i Stockholm

Känner ni i er bostadsrättsförening att det är dags att prioritera ert garage kan ni antingen anordna en städdag för ändamålet, eller anlita någon att göra städningen åt er. Fördelarna med att anlita professionella städare är att ni inte behöver lägga tid och energi på att få med alla på städdagen. Ni undviker också eventuella konflikter i föreningen som ett sådant initiativ kan innebära. I stället kan ni lugnt överlåta arbetet till någon annan.

När garagestädning ska utföras är det också bra att anlita ett professionellt företag eftersom de vet vad som behöver göras och har kvalitativa maskiner till sin hjälp. De kan också anlitas för regelbunden garagestädning så att ni i föreningen inte längre behöver tänka på den.

25 Jul 2022