husmorstips logo

Städa smart utan dyra produkter

Finns det några husmödrar längre?


Det har ju på många sätt blivit norm i Sverige att båda i ett förhållande arbetar. För bara 40-50 år sedan var det på ett helt annat sätt. Då stannade mammorna hemma med sina barn. Barnen som först var små, var hemma hela dagarna, medan deras pappor åkte till jobbet. Ofta var det andra barn hemma, som barnen kunde träffa och leka tillsammans med. Det var inget som var underligt. Idag är det helt annorlunda. På dessa 40-50 år, har det blivit norm att båda ska arbeta. De barn man får i förhållandet, skolas snabbt in på dagis, eller förskola som det numera heter. Många barn börjar så snart de är ett år, då föräldraförsäkringen tar slut för föräldrarna och de är tvungna att återvända till arbetet.

Husmödrar på utdöende

Att vi idag inte förstår oss på mammor som ville, eller var tvungna att stanna hemma med sina barn, beror på att vi inte har sett några bra eller lyckade exempel på detta. De mammor som valde att stanna hemma arbetade också, men med det hem som papporna och barnen kom hem till. Det var de som städade, lagade maten, tröstade barn, skjutsade dem till olika aktiviteter. De tvättade all tvätt, såg till att barnen gjorde sina läxor, baka de bullar och bröd. Det som är positivt är det att idag är det välkommet med pappor som kanske vill göra detta arbete. Det måste inte vara en kvinna som gör det. En man är minst lika kvalificerade att utföra ett arbete som husmor – eller husfar. Det kommer inte an på könet att arbeta som husmor. Det kommer an på viljan och personligheten att arbeta hemma.

Ekonomin gör det omöjligt arbeta hemma

Det är mycket få familjer som klarar sig på en enda inkomst. Det har gjort det omöjligt att ha en person som arbetar hemma. Vi har inte så höga löner så att en enda kan arbeta och försörja en hel familj. Och även om det skulle vara möjligt, händer det att den som väljer att vara hemma med sina barn, inte blir accepterad i samhället. Många mammor som har valt att stanna hemma, har upplevt en attityd av oförståelse och förakt för att de inte arbetar och drar sitt strå till stacken. Detta är klassisk Kristdemokratisk politik, som, liksom Sverigedemokraterna vill återföra Sverige till ett samhälle som det såg ut för 40-50 år sedan. Om du inte är intresserad av att någon är hemma och städar, medan endast den ena arbetar, utan vill ha ett mer jämlikt förhållande, kan du i stället anlita en städfirma som kommer hem och städar hos dig. Här kan du läsa mer.

15 Jan 2019