husmorstips logo

Städa smart utan dyra produkter

Använd ditt rut-avdrag för fönsterputs i Stockholm


Att många anser sig ha problem med att hitta ett lämpligt användningsområde för rut-avdraget innebär att dessa också låter bli att använda det. Det vanliga är att man använder sitt rut-avdrag för hemstädning och där man således anlitar en professionell städfirma genomföra en städning och där man sedan drar av halva arbetskostnaden på sin deklaration för att få summan tillbaka på sin skatt. Alla känner sig dock inte alls trygg med att låta en okänd människa vistas inne i sitt hem och detta under tider då man själv befinner sig på sitt arbete. Av den anledningen så låter man således sitt rut-avdrag förfalla.

Det finns dock andra områden där rut-avdraget kan komma väl till pass och där man som kund kan befinna sig i hemmet och vara med under hela processen; både för att säkerställa kvalitet och för att se till att inga oegentligheter äger rum.

Ett typiskt exempel på ett sådant område gäller en detalj som både är svår att göra på egen hand och som dessutom kan vara farlig – nämligen en fönsterputs och det är också där som vi rekommenderar att man anlitar en professionell firma med sitt rut-avdrag. Speciellt här om man bor högt upp i en fastighet och där man i och med detta faktiskt riskerar att skada sig själv vid en fönsterputs; en situation som leder oss till den stad där många bor i liknande byggnad och staden vi talar om är i det här fallet Stockholm. Stockholm är dessutom den stad där man även bortsett från rut-avdraget har störst chans att anlita professionell hjälp för en fönsterputs till ett lågt pris.

Billig fönsterputs i Stockholm

Ett faktum som kommer ur att det i Stockholm finns en väldigt hög konkurrens mellan olika städföretag och där tjänsten fönsterputs är väldigt eftertraktad; något som gjort att många sänkt sina priser för att attrahera nya- och behålla sina befintliga kunder. Det finns i och med detta alla chanser i världen till att du dels kan påverka priset för en fönsterputs genom att använda ditt rut-avdrag och att du även kan använda den rådande konkurrensen för att ytterligare sänka priset.

Alla som någon gång genomfört en fönsterputs vet att det är ett projekt som tar lång tid och som dessutom är svårt – har man möjlighet att använda rut-avdraget så är det här området något som passar de flesta. Rena fönster är något som kan förändra intrycket av ett helt rum och här kan professionell hjälp verkligen vara att föredra.

30 Jul 2017