husmorstips logo

Städa smart utan dyra produkter

Rätt företag för kontorsstädning


Det finns en slags styvmoderlig hållning till städning på arbetsplatsen kontra städning i hemmet. I våra hem så är vi fullt medvetna om att städning gör skillnad; vi vet att ett rent hem gör oss gladare, vi vet att vi mår bättre, att det kan förhindra sjukdomar, att det gör det enklare att hitta saker och att vi därför gör allt i vår makt för att hålla efter. Att fler och fler väljer professionell hemstädning är ett gott bevis på att denna insikt finns hos många.

På arbetsplatsen däremot; där har vi inte alls samma hållning. Tvärtom; många anstränger sig inte alls och man bryr sig inte om det är städat eller inte. Något som rimmar väldigt illa med att man de facto spendera 40 timmar i veckan på jobbet och att den stor del av den vakna tiden sker på exempelvis kontoret i Stockholm.

Är det då inte viktigt - av samma skäl som i hemmet - att städa på jobbet; vill man inte trivas och ha lättare att hålla ordning? Det är klart att man vill det, men det är sällan upp till den enskilde anställde att fatta det beslutet. Det är arbetsgivaren som beslutar om när, hur ofta och vilket företag som ska sköta om den kontorsstädning som krävs och det är - tyvärr - en fråga som sällan tas på det allvar man ska kunna ha rätt att kräva.

Fördelar med korrekt kontorsstädning

Som anställd så har man rätt till en tillfredsställande arbetsmiljö och städning är en viktig del i detta. Det bör varje arbetsledare också ta fasta på; dels av den anledningen att det åligger honom att göra så och dels också av den enkla anledningen att han/hon kommer att tjäna på det i slutändan. Mycket tyder nämligen på att rätt kontorsstädning kan göra en enorm skillnad för ett företag i exempelvis Stockholm och att utökad sådan kommer att bära med sig frukt. Vi ger några starka argument till varför:

  • Högre trivsel. Hur mår du i en stökig, rörig miljö och hur skiljer sig ditt mående mot en ren och fräsch sådan? De flesta mår bättre då det är rent och på en arbetsplats kan detta välmående göra underverk i hur man behandlar varandra. Ökad trivsel ger bättre sammanhållning.
  • Högre produktivitet. Trivs man så presterar man bättre. Det är något som arbetsgivare bör väva in i den kontorsstädning man beställer och varför det är värt att betala extra för ett kompetent städföretag i Stockholm. I slutändan så kan den summa - den ringa summa, ska tilläggas - som man lägger på bättre kontorsstädning generera mycket pengar och starkt bidra till en ökad omsättning.
  • Sjukdagar - so long.
  • Hur ser det ut med kostnaden för sjukdagar och finns det någon lösning på det problemet? Bättre kontorsstädning håller folk friskare. I kombination med friskvård och bättre ergonomi på arbetsplatsen så kan kontorsstädning hålla sjukdomar utanför dörren. Tänk på att fokusera på toalett och kök - det är där bakterierna finns i första hand.

Tänk på att det företag som utför er kontorsstädning bör ha väldokumenterad kunskap och erfarenhet. Städning i ett kontor innebär känslig utrustning, maskiner, datorer och dokument som inte får försvinna. Korrekt kontorsstädning ska utföras så att den syns på rätt sätt: genom en ren arbetsplats.

Mer om kontorsstädning: https://www.stockholmkontorsstädning.se.

4 Jan 2019